Committee

Conference Chair

Marinos Ioannides

Eleanor FINK

Isto HUVILA

Andreas MAIER

Costas PAPADOPOULOS

Local Organizing Committee

 • Andreas Andreou
 • Eliana Iliofotou
 • Eliza Loizou
 • Evros Alexandrou
 • George Tryfonos
 • Kyriakos Efstathiou
 • Marios Kountouris
 • Rafaella Georgiou
 • Thomas Nikidiotis
 • Charalambos Charalambous
 • Sebough Voskeritchian

International Scientific Committee (ISC)

To be announced…